Across Gel® RBC A1/B

Across Gel®  RBC A1/B

Serum/plazmada anti-A ve/veya anti-B izoaglütininlerinin varlığı bilinen A1ve B kırmızı kan hücre reaktifleri kulanılır.

Ref. No: 820101  2 x 10 ml.