Across Gel® Cross Match

Across Gel® Cross Match

Kartının sağlamış olduğu geniş test parametreleri ile;
• Transfüze edilecek olan kan ürünlerinin kabul edilen en uzun sürede canlılığını ve fonksiyonunu sürdürmesi,
• Alıcının eritrositlerinde herhangi bir yıkımın olmasını engellemek için eş zamanlı olarak alıcı ve vericinin ABO/Rh (D) kan grubu kontrolünü,
• Enzimli ve Coombs’lu ortamlarda major ve minor cross match (tam kan için) veya major cross match ve hastanın otoantikor testlerini (eritrosit süspansiyonu için) “Tek kart” üzerinde yapmanıza olanak sağlar.

 Ref. No: 810217     50 Kart