CrossLys

CrossLys

EM ® Teknolojisinde kullanılacak uyumluluk testi ve düzensiz antieritrositik antikor taraması için cihaz. 6 mikroplaka (her biri 96 oyuk)
monoklonal Anti-İnsan Globulin (Anti-IgG + Anti-IgM)

Miktar: Mikroplaka başına test sayısı: 32 ila 96 test *
Kit başına test sayısı: 192 ila 576 test *
* test türüne göre

Klonlar: -

 

Ref. No: 79854

KATALOG