Phenolys

Phenolys

EM® Teknolojisinde ABO-RH1 gruplaması ve RH-K fenotiplemesi için kullanıma hazır reaktifler. Önceden dağıtılmış monoklonal reaktifler ve 1 x 40 ml MagneLys içeren 12 mikroplaka (her biri 96 oyuk) içerir

Miktar: 192 test

Klonlar:
• Anti-C: P3x25513G8 - MS24
• Anti-E: 906
• Anti-c: MS33
• Anti-e: P3GD512 - MS63
• Anti-K: MS56
• Kontrol: -

Profil: C / c / E / e / Kell / Neg Ctl / C / c / E / e / Kell / Ctl
Mikroplaka başına test sayısı: 16
Kit başına test sayısı: 192

 

Ref. No: 79962

KATALOG