Qr Anti-S

Qr Anti-S

Antijenler Taraması için kullanıma hazır reaktifler; Yalnızca QWALYS® otomatik sistemindeki EM® Teknolojisinde ve bunlarla ilişkili reaktiflerle kullanılmalıdır.

Miktar: 1 x 2,3 ml

Klonlar:
P3S13JS123

 

Ref. No: 20505