Qr Anti-Jkb

Qr Anti-Jkb

Antijenler Taraması için kullanıma hazır reaktifler; Yalnızca QWALYS® otomatik sistemindeki EM® Teknolojisinde ve bunlarla ilişkili reaktiflerle kullanılmalıdır.

Miktar: 1 x 2,3 ml

Klonlar:
P3.143

 

Ref. No: 20504